• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

  بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت يا نماينده قانوني آن ها دعوت بعمل مي آيد، در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/04/19 در محل شركت واقع در: كرمانشاه كيلومتر 4 جاده هرسين پل چهر كيلومتر 3 كمربندي شهيد شفيعي برگزار مي گردد حضور به هم رسانند. ضمناً از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آن ها دعوت مي شود از روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 لغايت روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 از ساعت 8:30 لغايت 16 با ارائه کارت شناسایی و برگ سهام و یا وکالتنامه معتبر جهت دريافت برگ ورود به جلسه، به نشاني دفتر مركزي شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه واقع در: كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - پلاك 535 مراجعه نمايند؛ براي حضور در جلسه مجمع، ارائه برگ ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامي است.

  دستور جلسه:

  1-    استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29.

  2-    بررسي و اتخاذ تصمیم در خصوص تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي سال مالي منتهي به 1397/12/29.

  3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29.

  4-    تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت  درج آگهي هاي شركت.

  5-    ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

   

  هيأت مديره شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه