• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

    مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19 در محل شرکت صنايع پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد.

    در این جلسه که رأس ساعت 9:00 صبح در محل شركت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد، در ابتدا با تشکیل هیأت رئیسه مجمع شامل: رئیس مجمع، ناظرین، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، جلسه از سوی رئیس مجمع با اعلام حضور 70 درصد سهامدار حاضر، رسمی اعلام و سپس گزارش عملکرد توسط مدیرعامل به مجمع ارائه گردید.

    مجمع عمومی پرداخت سود 600 ریال برای هر سهم را برای سال مالی منتهی به 1397/12/29، تصویب و نحوه پرداخت آن را مطابق اطلاعیه منتشره از سوی شرکت برای کلیه سهامداران حقیقی، از تاریخ 1398/05/05 از طریق کلیه ی شعب بانک ملت سراسر کشور با ارائه کارت ملی و کد بورس اعلام نمود.

    همچنین حسابرسي و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و نيز موسسه تدوین و همكاران به عنوان بازرس علي البدل به تصويب مجمع عمومي رسيد.

    روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی سراسری و روزنامه باختر به عنوان روزنامه رسمی محلی نیز با تصویب مجمع به مدت یک سال انتخاب شدند.